תקון חצות

"ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על החורבן " נפסק בהלכה . ו " המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות בלילה ... שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן רצויה" ( שולחן ערוך אורח חיים א , ב-ג . ( ואכן כבר בתקופות קדומות פשט המנהג בישראל לומר במשמרות הלילה תחנונים על חורבן הבית . "אבלי ציון היו קמים בחצות הלילה , יושבים על הארץ ומקוננים לאור הנר על חורבן ירושלים , על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה . היו מכניס זאת "עריכת חצות " או סתם " חצות . " מקובלי צפת במאה הט " ז מיסדו את המנהג הזה וקבעו לו מסגרת שיש בה גס בכיה לציון וגם עבודת הבורא וקראוה : תיקון חצות . התיקון נחלק לשניים — תיקון רחל ותיקון לאה — לפי שכינוי השכינה בקבלה הוא לעתים רחל ולעתים לאה . תיקון רחל כולל פרקי תהילים , תחנונים וסליחות על גלות השכינה . נהוג רק בלילות ב י וה י שבבוקרס , יגידו בבית הכנסת תחנון עם "והוא רחום . " תיקון לאה הוא סדר לימוד של מקרא , תלמוד ו " זוהר . " נאמר בכל לילה אפילו בשבתות ובמועדים . לעולם מקדימים תיקון רחל לתיקון לאה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור