תקין הגשם יתקין ה?זל

תפילת גשם "בשמיני עצרת ותפילת טל ביום א י של פסח בעדות ספרדים ובעדות המזרח . בעדות אשכנז הן מכונות סתם "תפילת גשם " ו"תפילת טל . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור