תקון

תפילות מיוחדות שתיקנו "מקובלים לזימון מיוחד , למאורע או ליום מיוחד , נוסף על תפילות יום יום . בקרב המקובלים רבו התיקונים הללו , כגון : תיקון לשינוי שם , לחולה , להינצל מסכנה , לקבלת מלקות או לעונש סמלי על ארבע מיתות בית דין , לשם כפרת פשע , תיקון קרי , תיקון סעודה , תיקון תענית . בחלקם נתקבלו בכל תפוצות ישראל ומהם שנדפסו כספרים לעצמם או צורפו לסידור התפילה , כגון : תיקוני שבת , תיקון ליל שבועות , תיקון הושענא רבה , תיקון כרת , תיקון ט " ו בשבט ( בעדות המזרח , ( תיקון חצות ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור