תפלת הךלך

כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך ( ברכות כט ע " _ב,- שולחן ערוך אורח חיים ק , ד . ( ואומר אותה כשכבר יצא מתחום העיר מרחק פרסה אחת . ואומר אותה פעם אחת ביום בלבד . הנוסח המתוקן כיום הורחב קימעא על זה שבגמרא , וכל עניינו שילך אדם לשלום ויגיע למחוז חפצו לשלום בלי תקלות . בדורות האחרונים תוקנו תפילות , תחילה לנוסעי הרכבת , כשזו נתחדשה , ולימים לנוסעים במטוס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור