לזםלין

ארבע פרשיות מן התורה כתובות על קלף ומונחות בתוך "בתים" של עור , שמניחים וקושרים על יד שמאל ועל הראש . ואלה הן ארבע הפרשיות : "קדש לי כל בכור " ( שמות יג , א-י ;( "והיה כי יביאך" ( שם שם , יא-טז _;( "שמע " ( דברים ו , ד-ט ;( "והיה אם שמוע " ( שם יא , יג-כא . ( בפרשה הראשונה נאמר : " והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך . " בפרשה השנייה נאמר : "והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך . " בפרשת שמע נאמר : "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך . " ובפרשה הרביעית : "וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם . " סופר סת"ם כותב את התפילין על גבי קלף . את פרשיות תפילין של ראש כותבים כל אחת לעצמה . גוללין כל אחת לעצמה ונותנין אותה בתוך תא שלה בתפילין של ראש . תפילין של יד כותבים על קלף אחד , גוללו כמין ספר תורה ומניחו בבית שלו . בתי התפילין צריכים שיהיו מרובעים , וזו • הלכה למשה מסיני . בלשון חכמים מכונה הבית "קציצה . " הקציצה יושבת על גבי תיתורא ( שוליים בולטים ) שיוצאת ממנה מעברתא , מעין מעבר חלול , ובה עוברת הרצועה . מהדרין מקפידים שהקציצה והמעברתא תיעשנה " מעור אחד , " כלומר מחתיכת עו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור