תטארת יק^ראל

פירוש "למשנה . חיברו הרב ישראל ליפשיץ , ( 1860-1782 ) מגדולי רבני גרמניה בדורו . הוא מפרש בקיצור את דברי המשנה , מבאר את המילים הקשות בגרמנית צחה , ומחדש במקומות הקשים . הוא אף הוסיף בכל מקום את פסק ההלכה , כדרך שנקבע "ב '' _שולחן ערוך '' ובמפרשיו , הקדים הקדמות גדולות וכתב כללים בשיטה ברורה לכל סדר וסדר . בכל סדר של בישנה קרא המחבר שם מיוחד לפירושו : "זרע אמונה " לזרעים , "דבר בעתו " למועד , "חוסן רב " לנשים , "כוס ישועות" לנזיקין , "חכמת אלוהים " לסדר קדשים , "טעם ודת" לסדר טהרות . פירושו נפוץ הרבה בין הלומדים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור