תענית צפור

יום צום ועינוי הנפש של הציבור . היו קובעים תענית על צרה שבאה על הציבור . ביום כזה אין אוכלים ואין שותים , וזועקים בתפילות ומתחננים , ומריעים בחצוצרות עד שירוחמו מן השמים . המשנה במסכת תענית מתארת סדרי תענית שהיו גוזרים על עצירת גשמים , שזו היתה צרח תכופה ובגשמים היתה תלויה כל החקלאות . דרך הכרזת התענית , סוג התענית והתפילות המיוחדות באות בפירוט רב במשנה . לימים נתקנו תעניות ציבור בימים מיוחדים בשנה לפי המאורעות שאירעו בהם לישראל , אם כי רק "תענית אסתר" קרויה תענית וכל השאר צומות . ואלה הם : ישבעה עשר בתמוז , תשעה באב , * צום גדליהו , * עשרה בטבת "ותענית אסתר . אך יש שחיו קובעים תענית על הציבור בעת צרה . לאחר גזירות ת " ח ות " ט קבעו תענית בכ י בסיוון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור