תענית יחיד

יש שיחיד מקבל על עצמו לצום בשביל טעם כלשהו , אס כחזרה "בתשובה או ככפרה על חטא שחטא בשוגג . הוא חייב לקבל על עצמו את התענית מבעוד יום . אין בתענית יחיד כל תפילות מיוחדות . יש שנוהגים לצום תענית יחיד ביום הזיכרון על אב ואם . ואם עשה זאת ביום השנה הראשון חייב להתמיד בכך כל השנים . יש שנוהגים שחתן וכלה צמים ביום חופתם , שהוא להם כיום מחילה וסליחה , ויכנסו לחופה נקיים מחטא . בתפילת מנחה אומרים החתן והכלה _יוידוי כמו בתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים . אם חל יום החתונה בראש חודש , בחנוכה , בט " ו באב או בט " ו בשבט אין מתענים בו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור