תענית חלום

הרואה חלום רע והוא חרד או עצב בגללו , מתענה כדי לבטל את הגזירה הרעה שגילו לו משמים בחלומו . אמרו חכמים : "יפה תענית כאש לנעורת " ( שבת יא ע " א . _( ומותר אפילו להתענות בשבת תענית חלום אם ראה חלום רע בשבת , שעונג שבת הוא לו , שמבטל הגזירה בתעניתו . ומי שהתענה בשבת ויום טוב חייב להתענות כנגדם למחרת עוד תענית על שביטל עונג שבת ושמחת החג . אף יש סוג של תענית כדי שיתגלה לאדם דבר בחלום . חכם שנעלם ממנו דבר הלכה או שלא ידע מה שישיב למין "אפיקורוס , ישב בתענית וביקש שתתגלה לו התשובה בחלום , וכן עשה רבי יהודה הנשיא , שישב ג י תעניות כדי שלא ימצא מין אחד תשובה לדבריו ( חולין פז ע " א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור