תענית ?ב1רות

יש שנוהגים שהבכורות בישראל מתענים בערב פסח על שום שניצלו בכורות ישראל ממכת בכורות במצרים . היו קהילות שאף נשים בכורות נהגו לצום בהן , אף שהמכה במצרים היתה על הזכרים . ונוהגים לדחות את התענית על ידי שמסיימים לימודה של מסכת ומקיימים בבית הכנסת סעודה של מצווה , שבה יכולים גם הבכורות להשתתף . לימים אף היו מהדרים לדחות תענית זו שלא ייראה שהולכים בחוקות הגויים , שהנוצרים נוהגים להתענות בערב הפסחא שלהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור