ח^נית , מקז?ת

המסכת התשיעית בסדר מועד . למסכת תענית "גמרא בבבלי ובירושלמי "ותוספתא . במסכת ארבעה פרקים ועניינה התפילות על ירידת גשמים וסדריהן , הכרזת תעניות על גזרות וצרות אחרות , דיני "נשיאת כפיים , מעמדות , שבעה עשר בתמוז ותשעה באב ומה שאירע בחם , ויום טוב של ט " ו באב ויום הכיפורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור