תנצב"ה

ראשי תיבות של "תהי נפשו ( או נשמתו ) צרורה בצרור החיים . " זהו נוסח מקובל על "מצבות של נפטרים . חותמים בו דברי הספד ומודעות אבל . המקור לביטוי זה הוא בשמואל א ( כה , כט ) בדברי אביגיל אל דוד : "והיתח נפש אדוני צרורה בצרור החיים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור