זלזנועת העבודה הציונית

שם כולל לכל האירגונים , המפלגות ותנועות הנוער היהודיות המשלבות את רעיונות הציונות עם רעיונות הסוציאליזם . מזיגה זו של תנועה לשיחרור לאומי של העם היהודי ברעיונות המארקסיזם , שטען לטישטוש הגוון הלאומי במאבק הפועלים לא נתקבלה בנקל , לא בקרב היהודים עצמם ולא בקרב האינטרנציונאל הסוציאליסטי , ועל כך ניטש מאבק הסברתי פנימי וחיצוני . בתנועת העבודה הציונית כלולות גם מפלגות העבודה בישראל וגם אותן שבחוץ לארץ , הקשורות ביניהן בקשר אירגוני ומופיעות כאחת • בקונגרסים הציוניים ובייצוג במוסדות יהודיים כלל עולמיים . בארצות הגולה מופיעים פלגי תנועת העבודה הציונית תחת אירגון גג זה לבחירות בקהילות היהודיות ובאירגונים המקומיים האחרים . תנועת העבודה הציונית במדינת ישראל מאורגנת כולה יב " הסתדרות הכללית " ורואה בעקרונות ההתיישבות החקלאית על צורותיה — הקיבוץ והמושב , בחברת העובדים , בקופת חולים וכל כיוצא באלה , חלק ממצעה האידיאולוגי , בד בבד היא חברה גם באינטרנציונאל הסוציאליסטי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור