תנועת המושבים

תנועת _~~ _י 'מושבי _^ | 1 ? העובדים י י _^ י _^ י יי ? בישראל _^ _" י יי , המארגנת ?* _^ ? ? י _~ בתוכה _^ * * ? * " י > יחידים _^^ 111 ואירגונים _^^ _^ _?^ 1 1 _* להתיישבות חקלאית על אדמת הלאום , על יסודות של עבודה עצמית . נוסדה בנהלל בשנת 1925 בשם "תנועת המושבים והאירגונים . " רעיון המושב שהגה אליעזר יפה , הצביע על דרך התיישבות נוספת לדרך הקיבוץ והקבוצה . תנועת המושבים שימשה _אירגון גג למושבים . היא השתתפה עם תנועות התיישבות אחרות בהקמת יישובי ' " חומה ומגדל , " והקימה עשרה ישובים מסוג זה . בתום מלחמת העולם השנייה סייעה ביישוב חיילים משוחררים . בקום המדינה היו בתנועת המושבים שישים וחמישה ישובים ובהם אוכלוסייה של עשרים אלף נפש בקירוב . תנופה גדולה קיבלה תנועת המושבים בשנים , 1952-1948 עם בואה ארצה של העלייה ההמונית . היה צורך דחוף ליישב שטחי ארץ גדולים במקומות שונים בשל סיבות מדיניות , ביטחוניות , חברתיות וכלכליות . מאות מחברי התנועה נחלצו לעזרת המתיישבים , במאות יישובים חדשים שקמו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור