לןנועות נער יהודיות וציוניות

ראשיתן של תנועות הנוער היהודיות והציוניות בראשית המאה העשרים , כשסיסמתן העיקרית תחייה לאומית . הן הושפעו מתנועות הנוער באירופה ומתנועת הצופים העולמית . גילו יחס ביקורתי למוסכמות החברה , לאורח החיים העירוני , יחס חיובי לטבע ויציאה לטיולים בחיק הטבע . תנועות הנוער הפועלות כיום בישראל וברחבי העולם היהודי הן ברובן המשך לתנועות הנוער שהיו קיימות בגולה ובארץ ישראל עד קום מדינת ישראל . לאחר מלחמת העולם הראשונה הפכו רובן לתנועות בעלות אופי לאומי . הן השתלבו במפעל הבניין וההתיישבות בארץ , בקרב הזרמים החברתיים הפוליטיים שעמהם הזדהו . הן אימצו לעצמן את הרעיון הציוני ואת העלייה לארץ ישראל וההתיישבות בה , על פי ביטוים בתנועת האס הבוגרת . רק מקצתן לא השתייכו לתנועה הציונית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור