לןנועות משיחיות

תנועות התעוררות לאומית ודתית בסימן ציפייה להופעת * המשיח , לאלתר או בקרוב , שרווחו בקרב היהודים מן המאה הראשונה לספירה ואילך . התנועות המשיחיות התחוללו כרגיל בשעת התגברות המצוקה בגלות , שעוררה בלב העם ביתר שאת את הכמיהה לישועה מהירה . עצם התגברות המצוקות והרדיפות נתפרשה לעיתים כאות להתקרבות שעת הגאולה , שכן לפי המסורת עתידות להתרגש צרות קשות "' — חבלי משיח " — לפני בוא הגואל , והפורענויות נועדו לעורר את הלבבות לתשובה . גם זעזועים גדולים בעולם , כגון מלחמות והפיכות אדירות , נתפרשו כאותות לבוא הגאולה . על הופעת תנועות משיחיות השפיעו גם "חישובי קץ , " שקבעו את מועד הגאולה לתאריך מסוייס . החישובים נעשו על סמך התיאורים שבספר דניאל או על סמך רמזים שבעלי החישובים חישבו למצוא בפסוקים שונים בתורה . בראש התנועה המשיחית עמד כרגיל אדם שראה עצמו קרוב למלא את השליחות או לפחות להיות מבשרה . הופעת התנועה המשיחית היתה מלווה תמיד בפעילות נרחבת של תעמולה והסברה מצד המאמינים ובמעשי תשובה וסיגוף המוניים , תעניות , ריבוי תפילות וכיוצא באלה . כל אלה באו כדי לסייע בידי המשיח המיועד למלא את שליחותו במהירות וב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור