ה) תנועה למען ארץ־ישראל השלמה

תנועה על מפלגתית שקמה ביולי , 1967 לאחר מלחמת ששת הימים , ביוזמתו ובהנהגתו של המשורר נתן _יאלתרמן . אנשי התנועה טענו כי חבלי ארץ ישראל נגאלו וכי התוכנית הציונית נועדה להגשמה בארץ ישראל כולה , " וכשם שאין לנו רשות לוותר על מדינת ישראל , כך מצווים אנו לקיים מה שקיבלנו מידיה ; את ארץ ישראל . " בהגדרותיה את שלימות הארץ כללה את כל ארץ ישראל ההיסטורית לרבות את חצי האי סיני ; "גבולות ארצנו כיום הם גם ערובה לביטחון ולשלום וגם אופקים שלא היו כמוהם להתעצמות לאומית כוללת בחומר וברוח . הננו חייבים בנאמנות לשלימות ארצנו כלפי עברו של העם וכלפי עתידותיו גם יחד , ושום ממשלה בישראל איננה זכאית לוותר על שלימות זו . " עס קבוצת המייסדים של התנועה נימנו אישים מתנועת העבודה כמו רחל _ינאית בן צבי , יצחק " ) אנטק (" צוקרמן , משה ויוסף _טבנקין , משה שמיר ועוד גדולי הספרות העברית : אורי צבי יגרינברג , ש " י _ עגנון , חיים * הזז , אברהם קריב ועוד ; אנשי עיר וקיבוץ , אישים מן התנועה הרביזיוניסטית לשעבר ומן התנועה הדתית הלאומית וממפלגות אחרות , וכן מפקדים בכירים מצה " ל שסיימו שירותם . אופיה העל מפלגתי נקבע מראשית...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור