ה)תנועה הקונסרבטיבית

תנועה דתית יהודית . ראשיתה במאה הי " ט בקצת מדינות באירופה _ובארצות הברית . כיום היא בעיקרה תנועה בקרב יהדות ארצות הברית . התנועה הקונסרבאטיבית מחייבת את תורת ישראל , גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה . לדידה , ההלכה היא שמחייבת את היהודי , אלא שלפי תפישתה היתה ההלכה , ועודנה חייבת להיות גם כיום , גמישה ומסתגלת לצורכי הזמן . אנשי התנועה הקונסרבאטיבית הטיפו לשמירה על קיום המצוות המעשיות , שקדו על מתן צורה נאה לפולחן הדתי , לימדו עברית , ומהם שאף תמכו בחיבת ציון ובציונות . המרכזים הראשיים להכשרת מנהיגיה הרוחניים של התנועה הקונסרבאטיבית באירופה היו בתי המדרש לרבנים בברסלאו שבגרמניה , בפדובה שבאיטליה ובבודאפשט שבהונגריה . עם גידולה של יהדות ארצות הברית בשלהי המאה הי"ט עקב גלי ההגירה , קמה גם בה התנועה הקונסרבאטיבית . תחילה ניסו אנשיה להשפיע על הרפורמה מתוכה . משנתברר להם כי הדבר איננו בגדר האפשר החליטו אנשי התנועה הקונסרבאטיבית , בשנת , 1886 לנתק כל קשר עם התנועה הרפורמית וייסדו מוסדות משלהם . כך הוקם בשנת 1887 "בית המדרש לרבנים" בניו יורק , שנועד לשמש המוסד הרוחני המרכזי שם . נתייסד "איגוד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור