| תנאים

חכמי ארץ ישראל במאה השנייה והשלישית , יוצרי המשנה . השורש ת י נ י י י משמש בעיקר בארמית ומקבילו בעברית ש י נ ' ה י . תנא , כלומר מי ש"שונה " ולומד * תורה שבעל פה . התנאים במשמע הרחב של המושג , הם כל אותם חכמים שתרמו ליצירת המשנה — משמעון הצדיק עד רבי יהודה הנשיא חותם המשנה . תקופת התנאים מתחלקת לשתיים . האחת — התקופה משמעון הצדיק עד הילל ושמאי , תנאי תקופה זו מכונים "זקנים הראשונים " _ ו " הזוגות . " התקופה השנייה היא ששת הדורות שמהילל ושמאי ועד רבי יהודה הנשיא , חותם המשנה . אלה מכונים תנאים במשמע הצר של המילה . ואלה דברי המשנה בראש מסכת אבות : "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . " שמעון הצדיק משיירי אנשי כנסת הגדולה היה . ממנו קיבל אנטיגנוס איש סוכו . אחרי אנטיגנוס איש סוכו נמנים חמישה זוגות של חכמים ומפי הקבלה למדנו שהראשון נשיא והשני אב בית דין . ואלה הם : ( א ) יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים ; ( ב ) יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי ; ( ג 1 שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי ; ( ד 1 שמעיה ואבטליון ; ( ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור