תנאי

סייגים והגבלות שמעמיד אחד הצדדים במקח ומימכר , במתנה , בירושה , בנוגע לקידושין _ולגיטין או בכל התקשרות אחרת , שהעמידה בהם מקיימת את המעשה ואי עמידה מבטלת אותם . כדי שיהיה לתנאי שהותנה תוקף יש להקפיד בהצגתו על כמה דברים : ( א ) התנאי צריך להיות כתנאי בני גד ובני ראובן ( במדבר לב , כ-כ " ג ) כלומר שיאמר במפורש מה יהיה אם הצדדים יקיימו את פרטיו ומה יהיה אם לא יקיימו אותם ; ( ב ) ה " הן " צריך להיות קודם ל"לאו , " שהמתנה צריך לפרש את ה " הן " שבלשון התנאי לעומת ה"לא ;" ( ג ) על התנאי להיות קודם למעשה ולא לאחריו ; ( ד ) שלא יתנה על מה שכתוב בתורה , כלומר שלא ידרוש מן הצד השני לעבור על איסור תורה ; ( ה ) שיהיה זה תנאי שאפשר לקיימו . אם חיסר אחד מאלה — התנאי בטל והמעשה קיים . אם מכר אדם קרקע אפילו בלא תנאי , אלא שהצהיר בפירוש את הטעם שבגללו הוא מוכרה , אם בטלה הסיבה רשאי הוא לחזור בו מן המכירה ולהחזיר לקונה את מעותיו . כל זאת בקרקע , אבל במיטלטלים אין גילוי דעת מועיל לבטל את הקניין . יש שנותנים * גט על תנאי . חולה מסוכן שאין לו ילדים וחושש שתצטרך אשתו לחליצה והוא יודע שיהיו קשיים בדבר , יכול ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור