תמיד יי , מסבת

המסכת התשיעית בסדר קודשים . יש בה שבעה פרקים . אין לה תוספתא ולא תלמוד . בת ארבעה פרקים . המסכת עוסקת בתיאורי עבודת הבוקר במקדש , החל בתרומת הדשן עד גמר הקרבת קורבן התמיד . קצת מעבודת התמיד נשנית גס במסכת יומא , לפיכך יש מקבילות בשתי המסכתות . הוא הדין לגבי מסכת ימידות , שגם לגביה יש מקבילות בדברים הנוגעים לבניין בית המקדש . שתי מסכתות אלה הן ככל הנראה המסכתות הקדומות ביותר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור