וזלם־^מיר־בעז

שמה של תחנת השידור של "ההגנה , שפעלה במחתרת בתקופה שמשלהי שנת 1947 ועד להכרזת המדינה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור