תלמיד חכם

למדן , בעל ידיעות רבות בתורה . כינוי זה מלמד על התפישה שאדם חייב כל ימיו להוסיף וללמוד . "החכמים קוראים עצמם תלמידים כל ימי חייהם . " תלמיד חכם בישראל איננו מי שתורתו אומנותו , אלא מי שעושה אומנותו טפלה לתורתו . הרבה דברים נאמרו בתלמידי חכמים לגבי ידיעתם בתורה , התנהגותם ומעמדם בציבור , ואף פורטו דברים שגנאי הס לתלמיד חכם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור