תלמוד בבלי

קובץ "התלמוד שנתחבר ונחתם בבבל . ה"בבלי " נוצר בעיקר בשתי הישיבות הגדולות שבבבל , ישיבת "סורא וישיבת _"נהךדעא , שעברה לאחר מכן " לפומבדיתא . הוא פרי עיונם בתורה של שבעה דורות . בבבלי גמרות לשלושים ושש מסכתות מסדר מועד , נשים , נזיקין וקודשים שבמשנה , למסכת ברכות מסדר זרעים ולנידה מטהרות . הבבלי גדול בהיקפו פי שלושה מן "התלמוד הירושלמי , והוא מסודר יותר במבנהו . כמו כן הוא שונה ממנו בלשונו וכתוב בניב הארמי המזרחי שנהג אותו הזמן בבבל . בימי התרופפות המרכז _שבארץ ישראל לאחר מותו של רבי יהודה הנשיא , כונן תלמידו * רב את המרכז בבבל . רב , ששמו מעיקרו הוא רב אבא בר איבו או בכינוי אבא אריכא , עלה לארץ ישראל ולמד תורה מפי רבי , ואף היה מחברי הסנהדרין שלו . בשובו לבבל הקים ישיבה בעיר הקטנה _סוךא והפכה למרכז תורני גדול ונחשב . הישיבה שהקים התקיימה בגילגולים שונים כשבע מאות שנה . חברו בדור הראשון "לאמוראים היה "שמואל , שהקים ישיבה בנהרדעא . בשתי הישיבות פיתחו שיטת לימוד שעיקרה ביאור המשנה , תוך הבאת מקורות מקבילים מן הברייתות ( המשניות החיצוניות ) מתוך שאיפה להגיע לבירור ולמיצוי של דברי המשנה . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור