תלמוד

היצירה הגדולה והחשובה ביותר שנתחברה בתוך היהדות , בצד "התנ " ך . קובץ רב היקף — "ים התלמוד " — סיכום של "התורה שבעל פה , תמצית היצירה בת מאות השנים של חכמי ארץ ישראל ובבל עד לתחילת ימי הביניים . גרעינו של התלמוד הם דברי "המשנה , הכוללים סיכום תמציתי של הדינים המשלימים את דיני התורה , ועיקרו דיונים מפורטים בדינים אלה גמרא . המשנה והגמרא יחד הם התלמוד . אגב הדיון ההלכתי בכל תחומי החיים של הפרט ושל הציבור כולל התלמוד בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים . התלמוד הוא אוסף של חוקים , של דברי "אגדה ופילוסופיה , של חכמת חיים מעשית , של היסטוריה ומדע , של סיפורי מעשיות והומור . הוא בנוי על אסוציאציה חופשית של הקשרי רעיונות ואישים , ועם שמעיקרו בנוי התלמוד כביאור ופירוש לקודקס של חוקים , הריהו בחינת יצירה שאין לה עניין בקביעת החוק , והוא עצמו אינו יכול לשמש לצורך של פסיקה . בצד עיסוקו בעובדות היותר פשוטות של החיים עוסק התלמוד גם כבירור בעיות היפותיטיות ובלתי ריאליות לחלוטין , כדי להגיע לכללים העקרוניים של ההלכה . ועל אף שהוא מבוסס על העיקרון של מסורת ושל העברת הסמכות מדור לדור...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור