ת3נת שבת

התפילה האמצעית "שבמוסף לשבת . תחילתה בנוייה על סדר תשר"ק , ( א"ב הפוך : ( "תכנת שבת רצית קר בנותיה " וכו י . באילו סידורים הנוסח הוא " תקנת שבת . " גם בגוף התפילה יש חילופי גירסאות בנוסחי ספרדים ואשכנזים . בנוסח ספרד מתמשך התשר"ק לאותיות מנצפ " _ך "אז מסיני נצטוו ציווי פעליה כראוי . " אצל הרמב"ם ואבודרהם היא פותחת "למשה ציוות על הר סיני מצוות שמור וזכור" וכו י . וזהו נוסח בני תימן וקצת ספרדים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור