חלבית 3אזל

הסיכום שנתקבל בקונגרס הציוני הראשון שנתכנס בבאזל שבשווייץ באוגוסט , 1897 לגבי תוכניתה ומטרותיה של ההסתדרות הציונית . הסעיף הראשון כלשונו באותם ימים אומר : "הציונות שואפת להקים מיקלט בטוח במשפט גלוי לעם ישראל _בארץ ישראל , " או בנוסח מודרני יותר : "הציונות שואפת להקים בית מולדת לעם ישראל _בארץ ישראל , מובטח לפי משפט הכלל . " לשם השגת מטרה זו קבע הקונגרס את האמצעים כדלקמן : "יישוב ארץ ישראל על ידי איכרים , בעלי מלאכה ותעשייה יהודיים באופן המתאים למטרה,- אירגון כל היהודים על ידי מוסדות מקומיים וארציים לפי חוקת המדינה _^ הגברת הרגש הלאומי היהודי וההכרה הלאומית היהודית ; הכנות להשגת הסכמות הממשלות הנחוצות ( כלומר שיש צורך בהן ) לשם הגשמת השאיפה הציונית . " לגבי הנוסח "משפט הכלל" או "משפט גלוי " נתגלע בקונגרס ויכוח קשה . הרצל וצירים רבים עימו דרשו להחליט כי הציונות שואפת להקים מולדת על "יסוד המשפט הבינלאומי . " היה בכך משום הפקעה של _ארץ ישראל מן הזיקה לקיסרות העות י מאנית , שבתחומיה היא נמצאת . המתנגדים . בתוכם "• חובבי ציון " הוותיקים ואחרים . ביקשו להימנע מאיזכור הצד המשפטי . הנוסח שנתקב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור