לזכלת

צבע שהשתמשו בו לצביעת "הציצית ובגדי הכוהנים . לגבי ציצית נאמר : ... " ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת . וחיח לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה , ' ועשיתם אותם " ( במדבר טו _, לח-לט . ( שעל ידי גוון שלו הוא מעורר לזכירה . אין כיום ידיעות ברורות על טיבו של החילזון שהופק ממנו צבע התכלת אולם בימי התלמוד ידעו להבחין בין תכלת בצבע החילזון לבין תכלת המופק מן חאסטים , הוא ח"אינידיגו " בספרדית או " נילג " בערבית . ולפי חרמב " ם התכלת קרוב לשחור . בדורותנו ביקש האדמו"ר ר י גרשון ליינר מראדזין להחזיר עטרה ליושנה . לדבריו מצא בחופי איטליה חילזון שהפיק מדמו צבע תכלת . חסידיו וקצת מחסידי ברצלב , אכן מטילים פתיל בגוון זח בציציות שלחם . סמך לדבריו מצא האדמו"ר מראדזין , שהתכלת באח מאיי אלישה היא איטליה . שכן התרגום בספר יחזקאל ( כז , ו ) מתרגם "תכלת וארגמן מאיי אלישח" — " תכלא וארנונא ממדינת איטליה . " חרב יצחק אייזיק חלוי חרצוג , ששימש רב ראשי לישראל בשנים , 1959-1936 קיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת לונדון על מחקרו שנושאו חיה "התכלת בישראל . " מחקרו הופיע בדפוס באנגלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור