תבלאל

סידור התפילה המלא של יהודי תימן בנוסחם המקורי . לפי מסורת יחודי תימן נוסח התפילה שלהם הוא הנוסח של אנשי "כנסת הגדולה . לדעתם קיבל * הרמב"ם מהם את סידורם ועשאו יסוד לסדר התפילות שלו בהלכות תפילה ב " יד החזקה . " _בתכלאל ניכרת אמנם ההתאמה לנוסח הרמב"ם עם _שיוויון מה לסידורו של רב סעדיה גאון . בשלחי חמאח חט " ז חלת התקרבות בין יהודי תימן לקהילות _אשכט וספרד . מאז חלו שינויים בנוסח הצרוף של התכלאל ביחוד ברוח הספרדים . כמו כל ספרי התימנים מצוי חתכלאל בהעתקות רבות בגירסאות שונות קימעא ובנוסחיס שונים . ל"תכלאל" פירוש מקובל בשם "עץ חיים " מאת מארי חרב יחיא בר ' יוסף צאלח ' — המחרי " ץ ( נפטר ;( 1805 בפירוש זח מתבררים כל מינחג ותפילה אם חם מנוסח תימן המקורי או תוספות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור