תימן

הקיבוץ היהודי בתימן נמנה עם עדות היהודים הקדומות ביותר בגולה . מסורתם מספרת שאבותיהם הגיעו לתימן סמוך לחורבן * בית ראשון , וחיו בה חופשיים מעול גויים . התעודה העתיקה ביותר היא מן התקופה שלאחר חורבן "הבית השני , שאז כבר התקיים יישוב יהודי בדרום ערב ובתימן . יהודים רבים ישבו בממלכת חמיר . לפני האיסלאם היו בתימן יישובים של יהודים שאבותיהם ואבות אבותיהם הגיעו אליהם בתקופה קדומה מפרס יוסף ומבבל דו . לשיא נואס , השפעתה אולם בשנת הגיעה 525 היהדות ניצחוהו בימי החבשים המלך הנוצריים היהודי האחרון ו _^ גשו גם בחמלר בשאר , היהודים . בשנת 575 כבשו הפרסים את תימן , והעדה הקימה קשר עם יהודי • בבל . כשיצא מוחמד להפיץ את דתו , אמר כי אין לכפות אותה על היהודים , וגזירת הגירוש של החליף אבן חטאב איננה חלה עליהם . אלא שעתה הפכו מבני חורין למיעוט נרדף ומשועבד , לבני חסות מעלי מס , ושערי חג י אז נסגרו בפניהם . נאסר עליהם להחזיק בקרקעות ולעסוק בחקלאות , וחס הפכו , איפוא , לאומנים ולבעלי מלאכה , מה שהביא לפיזורם ברחבי תימן . עם כל זאת , לא נותק הקשר בינם לבין ארץ ישראל ויישובים יהודיים אחרים . במאה העשירית ניה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור