תחנה

תפילת יחיד , האומרה בפני עצמו לעיתים מזומנות , והיא כוללת בקשות מאת _הקדוש ברוך הוא . התחינות נאמרות בכל לשון , ויש בהן ביטוי אישי כלתי אמצעי . ייחודן בכך שאינן טבועות במטבע התפילה שקבעו חכמים , אשר אין לשנותו . בתחינה יכול אדם לשפוך ליבו ולבקש על כל המציק לו . קצת מן התחינות זכו להיכלל "בסידור התפילה . כך תפילות אישיות שהתפללו האמוראים כגון : "אלוהי , _גצור לשוני מרע " אשר מר בר רבינא רגיל היה לאמרה לאחר תפילתו , והיא נקבעה כסיום לתפילת _"שמונה עשרה , או תפילת רב , שנתקבלה בעדות אשכנז "לברכת החודש . במרוצת הדורות נתחברו הרבה תחינות ומהן שנאספו בספרים מיוחדים לכך , או באו בסידורים . בספר "שערי ציון " לר י נתן נטע הנובר באים תפילות ותיקונים על פי כתבי "האר " י . הספר שנדפס לראשונה בשנת 1662 בפראג זכה להרבה מהדורות . כמה מן התחינות שבו נכנסו לסידור , כגון "ריבונו של עולם " שאומרים בעת הוצאת ספר התורה בימים נוראים ובשלושת הרגלים . ספר זה השפיע על ספרות התחינות שנתחברו אחר כך ביידיש . בייחוד נתפרסמו התחינות שחיברה "שרה בת טובים , " פייטנית , צדקת נסתרת שהעם הירבה לספר בנפלאותיה ובמעשי צדק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור