החום 9# ת

התורה הגבילה את המרחק שמותר לאדם ללכת בשבת מחוץ לעיר לאלפיים אמה לכל רוח , וזהו "תחום שבת . " אולם מי שמבקש לילך יותר מאלפיים אמה יש לו תקנה על ידי שיעשה "עירוב תחומין : יניח ביום ו י , סמוך לשבת , מזון כדי שתי סעודות במרחק אלפיים אמה מן העיר , בכיוון שהוא מבקש ללכת למחרת . מקום זה נחשב לו כאילו שגר בו ומותר לו ללכת עוד אלפיים אמות נוספות מאותו מקום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור