תחום המושב

תחום המושב חבל ארץ זה , שישיבת יהודים הותרה בו , נקרא "תחום המושב . " כמו כן נאסר על היהודים להירשם בין סוחרי הערים הפנימיות שבתוככי רוסיה כגון מוסקבה , סמולנסק ועוד ערים , וכן בערי החוף . תחום המושב השתרע בפלכי מינסק , ווהלין , פודוליה , פולוצק , ויטבסק ועוד . משנת , 1795 לאחר חלוקתה השלישית של פולין , נוספו לתחום המושב פלכי וילנה והורודנא שבליטא , ולאחר מכן גס יהודי קורלאנד . עוד גזירה שפגעה ביהודים היתה הפקודה לגרש את היהודים בעלי מעמד עירוני מן הכפרים . היתה זו מכה קשה ליהודי רוסיה , שבכך נשבר מטה לחמם של רבבות מהם שהתפרנסו על מכירת יין בכפרים וחכירת בתי מרזח . מפרק לפרק הכניסו אי אילו שינויים בחוק . לחקלאים יהודים , שמיספרס לא היה רב , הותר להתיישב בשטחים השוממים של רוסיה הדרומית והמערבית . באפריל 1843 נאסר על היהודים לשבת בטווח של חמישים קילומטרים מן הגבול . באמצע המאה הי " ט , בימי אלכסנדר השני , הותר לסוחרים ממדרגה ראשונה , לבעלי מלאכה מומחים , חברי האיגוד המקצועי , לבעלי השכלה ולבעלי מקצועות חופשיים , לשבת בערי רוסיה הפנימית . חוקי תחוס המושב בטלו בהתמוטט שילטון הצאר ברוסיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור