תושלב"ע

ראשי תיבות של : "תם ונשלם שבח לאל בורא עולם . " סופרים נהגו לכתוב זאת בסיום ספר שהעתיקו והוא הדין במחברים שסיימו את חיבורם , כהודיה לה ' שסייעס להביא את מלאכתם לידי גמר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור