תורת כהגים

הוא שמו השכיח של ספר "ויקרא בספרות "התנאים . קרוי כך על שום שהוא עוסק בקורבנות ובעבודת הכוהנים בבית המקדש . הוא אף עוסק בענייני טומאה וטהרה שתורה גדרה בהם לכוהנים גדרים חמורים ביותר . בשם זה מכונה גם מדרש ההלכה "ספרא , " המיוחד לדינים שבספר ויקרא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור