ת1ךת הס1ד

הקבלה . רזי התורה שנמסרו ליחידי סגולה בלבד ( חגיגה יג ע '' א . ( אחד מארבעת אופני לימוד התורה והמסורה : יפשט , י רמז , דרש , סוד , ראשי תיבות : פרד"ס . הסוד הוא פירוש אליגורי לפרשיות סתומות במקרא כגון מעשה בראשית ומעשה מרכבה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור