קונסטנטינופול, חיתוך עץ, 520ו. במרכז (מסומן בחץ) — בית הקברות היהודי