תורה שבעל־פה

בצד "התורה שבכתב — חמשת חומשי התורה — ישנה התורה שבעל פה , והיא כוללת פירושים וביאורים לתורה שבכתב , ודינים ותקנות וסייגים לחזק אותה . מסכת אבות ( א , א ) פותחת בשלשלת הקבלה שנמשכת מימי משה , שמסר תורה ליהושע , ויהושע לזקנים , ואלה מסרו אותה מדור לדור עד סוף בעלי התלמוד . הכוונה במסירה זו היא ל"תורה שבעל פה . " התורה שבעל פה קשורה כתורה שבכתב . בלעדיה נשארת התורה שבכתב כמות שהיא כספר חתום . כמה מצוות אין ניתן להבין ולעמוד עליהן בלי הביאור של התורה שבעל פה אם בדרך של מסורת ואם בדרך של לימוד על פי הכללים שהתורה נדרשת בהם . דרך משל : בתורה נצטווינו לקחת בסוכות • ארבע המינים . כיצד נדע פרי עץ הדר מהו , ושענף עץ עבות הוא הדס' או כתוב לתת "טוטפות בין עיניכם " ( דברים יא , יח ;( כבר בזמן קדום היה צורך בהסבר כי מדובר במה שאנו קוראים "" תפילין . " בעשרת הדברות נאמר : " ביום השביעי שבת לה י אלהיך , לא תעשה כל מלאכה" ( שמות טז , כו . 1 מיד מתעוררת השאלה מה נחשב בגדר מלאכה לגבי איסור זה ? "בסוכות תשבו שבעת ימים , " וסוכה מהי ! כל אלה וכל כיוצא בהם נמסרו או נלמדו בתורה שבעל פה . מתחילה נקבע שאין לה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור