תורה ועבודה י

סיסמתו של "" הפועל המזרחי , " תנועת העבודה הדתית הלאומית המסונפת מן "המזרחי . " התנועה ממזגת בתוכה את הדבקות בתורה ובמצוותיה עם השתתפות פעילה במעשה הבניין של ארץ ישראל . "הפועל המזרחי " הוא תנועת עבודה ציונית דתית , המאגדת בתוכה פועלים ועובדים דתיים לאומיים החיים על עבודתם בלי לנצל את זולתם . היא רואה את יעודה בהקמת חברת עובדים דתית המושתתת על היסודות הרוחניים , המוסריים וההלכתיים של תורת ישראל , ושואפת לרכז את שבטי ישראל הפזורים בתפוצות , ללכדם לאומה אחת ולחדש את החיים העבריים כמדינת ישראל על פי התורה ועל יסוד העבודה . תנועת "תורה ועבודה " קמה מתוך התנגדות לאידיאולוגיה של תנועות העבודה הציוניות , שהן חילוניות בתוכנן ובצורתן . מניחי יסודותיה והוגיה היו שמואל חיים לנדאו , ישעיהו שפירא , ישעיהו ברנשטיין , שלמה זלמן שרגאי ומשה אונא . בוועידה העולמית שנתכנסה בווינה בשנת 1925 הוחלט על הקמת "הברית העולמית של תורה ועבודה " כמעשה איחוד של "צעירי החלוץ המזרחי " ו " הפועל המזרחי "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור