תוקפות יום טוב

פירוש "למשנה שחיבר ר י יום טוב ליפמן הלר . ( 1654-1579 ) היה תלמידו של "המהר " ל מפראג ושימש ברבנות בניקולשבורג ובווינה . בגלל עלילה בנוגע לגביית מס מחברי הקהילה נאסר והודח מרבנותו . מאז שימש כרב בערי פולין — נמירוב , לודמיר וקראקוב . חיבורו "תוספות יום טוב " בא לשמש תוספת ו " מקורות , ביאור והשלמה לביאורו של ר י עובדיה מברטנורה למשנה . " הוא חתר לחשיפת מקורותיו של ר י עובדיה , לביאור הקשה והסתום בו . אף בדק וביקר את מסקנותיו בתחום ההלכה ופירושיו הלשוניים . ר י יום טוב _ליפמן הלר פירש את מלות המשנה , בירר את נוסחותיה המדוייקות , יישב סתירות ממשנה למשנה וציין את ההלכה על יסוד דברי התלמוד והפוסקים . הוא קיבל מן המהר"ל שיש ללכת בדרך הפשט ולא להיכנס לפילפולים . מפורסם הרבה גם קיצורו של פירוש זה — "עיקר תוספות יום טוב " שהוציא ר י משולם בן יואל כץ ( למברג . ( 1790  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור