תוספות

תוספות ביאור והשלמה לפירושו של "רש " י "לתלמוד . מעיקרן חיו התוספות עיונים והערות לפירוש רש " י לתלמוד . אך בהדרגה הפך מפעלו לחיבור מקיף הרבה יותר , ועם שבתוספות יש הרבה הערות פרשניות , מובאות מדברי מפרשים ראשונים , דיון בנוסחאות ובגירסאות שונות , הן חרבה יותר מפירוש גרידא . התוספות הן עיון בתלמוד מתוכו , בשיטות הלימודיות והעיוניות שלו עצמו . כששם שחכמי התלמוד דנים ועוסקים במשנה ומבררים אותה מכל צד , כך דנים בעלי התוספות בצורה דומה בדברי התלמוד . חם מנסים למצוא ולמצות את עקרונותיו , ליישב סתירות בו , ולהסביר את שיטתו . בדומה לתלמוד שהוא יצירה משותפת , גם חיבור התוספות שלפנינו , הוא מפעל משותף של חכמי צרפת וגרמניה במאות הי " ב והי " ג . קצת מן הדברים נמסרים בשם אומריהם אך רובם אנונימיים . התוספות נדפסות כמעט בכל מהדורות התלמוד בצדו החיצוני של העמוד , כשמן הצד האחר בא פירוש רש " י . חכמי התוספות הראשונים היו מתלמידי רש"י וצאצאיו . לרש " י עצמו לא היו בנים . אך חתניו ונכדיו ובניהם אחריהם היו כולם מבעלי התוספות . ר י מאיר חתכו של רש"י ובניו שמואל _" ) הרשב " ס ) ויעקב תם ( רבינו תס , _( רב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור