תולדות יע^ב יוסח

החיבור הראשון בחסידות שנדפס . הספר כולל את תורתו של ר ' ישראל יבעל שם טוב , ( 1760-1700 ) מייסד תנועת החסידות . הבעש " ט לא השאיר אחריו חיבורים בכתב . תלמידו המובהק ר ' יעקב יוסף מפולנאה , שהיה גס הוותיק שבתלמידיו התמסר אחרי מותו להפצת תורת החסידות ברבים ובייחוד בין המוני העם . ספר "התולדות , " כפי שמכנים אותו החסידים , נכתב בצורת פירוש על התורה . הוא מסתמך בו תמיד על מה "ששמעתי ממורי . " סיגנונו של הספר וכן סיגנונם של דברי הבעש " ט המובאים בתוכו הם של מקובל למדן , המסביר את רזי התורה לאנשים המצויים מזה כבר אצל הספרות הרבנות ואצל ענייני הקבלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור