תולדית

יסודות שמסתעפים מהם פרטים הדומים להם במהותם הפנימית עם שאינם זהים להם לחלוטין . "בשבת מבחינים בל"ט "אבות מלאכה , שהן פעולות יצירה יסודיות , שאסור לעשותן בשבת . לכל אחת מהן תולדות . דרך משל חליבה בשבת היא תולדה של אב המלאכה "דישה , " שכשם שהדישה באה לבור את הנאכל מתוך ציפויו שאינו נאכל , אף מעשה החליבה הוא מעין זה . כך הדבר בדיני נזיקין ובדיני "טומאה . השור נחשב לאחד מארבעה "אבות נזיקין . עיקר הנזק הוא "הקרן , " שהוא נוגח בה . הקרן היא אב , "תולדות הקרן " הם נגיפה , כלומר שהזיק בגופו , נשיכה — כשנשך בשיניו שלא להנאתו , רביצה , שהתרבץ על גבי כלים ונשברו , ובעיטה ברגל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור