ל(הלימ

הספר הראשון בחלק השלישי של המקרא , ספרי כתובים . קובץ של מאה וחמישים מיזמוריס , בעיקרם פרקי תפילה קדומים . הספר מחולק לחמישה חלקים : ( 1 א-מא , ( 2 מב-עב , ( 3 עג-פט , ( 4 צ-קו , ( 5 קז-קנ . כל חלק מסתיים בברכת הודיה לה י . קצת ממיזמורי תהילים כתובים על סדר הא " ב . במיזמור קיט באים שמונה פסיקים בכל אות מן הא " ב , ומשום כך הוא מכונה "תמניא אפי " ( שמונה פנים . ( השם "תהילים " על שוס שרבים מפרקי הספר כוללים דברי תהילה ושבח לה י . פרקים אחרים הם שירי לימוד והדרכה של מוסר , אמונה ומעשים טובים . כל פרק בספר הוא יצירה לעצמה ולרוב אין קשר בין פרק לפרק . הפרקים כתובים בקצב שירי . מצד אחד מייחסת המסורת בגמרא ( פסחים קיז ע " א ) את ספר תהילים לדוד המלך "נעים זמירות ישראל" ( שמואל ב כג , א , ( ברם במקום אחר נאמר בתלמוד כי דוד כתבו על ידי אדם הראשון , משה , עשרה זקנים , מלכי צדק , אברהם ועזרא ( בבא בתרא יד ע " ב . 1 בגוף הספר מיוחסים לדוד רק שבעים וארבעה מיזמורים . משאר המיזמורים מיוחסים שנים עשר לאסף , אחד עשר לבני קורח , שניים לשלמה , אחד למשה , אחד להימן ואחד לאיתן . בשלושים וארבעה מיזמורים ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור