יןליר ף?זאינ1 תךיר

כלל בהלכה : תדיר ושאינו תדיר — תדיר קודם . תדיר הוא דבר תמידי , וכשמזדמנות שתי עשיות , אחת תמידית ואילו האחרת שאינה תמידית , מקדימים את התמידית על פני הבלתי תמידית . לומדים כלל זה ממעשה הקורבנות . בכל יום מקריבים קורבן תמיד בוקר וערב . בשבת ובמועדים מקריבים קורבן מוסף . לפי הכלל הזה מקדימים להקריב את התמיד התדיר , לפני קורבן מוסף שאינו תדיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור