^זרח, נ*שה

. 1965-1894 מדינאי , מראשי תנועת העבודה בישראל , ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ושר החוץ וראש ממשלת ישראל . נולד בחיסון שברוסיה . עלה ארצה ב . 1906 תחילה התיישבה משפחתו בכפר עין סיניה שבדרך ירושלים-שכם , ולאחר מכן עברו ליפו והיו ממייסדי "אחוזת בית , " היא תל אביב . בוגר המחזור הראשון של גימנסיה "הרצליה . " למד משפטים בקושטא . קיבל נתינות תורכית והתגייס לצבא כקצין . לאחר המלחמה היה מזכיר ועד הצירים . מפעילי אחדות העבודה . השתלם באנגליה . היה מעורכי " " דבר " עם ייסודו בשנת . 1925 בשנת 1931 הצטרף לסגל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית . משנרצח _ ארלוזורוב נבחר תחתיו להנהלת הסוכנות ולראש המחלקה המדינית . בתפקיד זה החזיק עד קום המדינה . בימי מלחמת העולם השנייה פעל בעקשות ובהתמדה לגיוס יהודים לצבא הבריטי ביחידות מיוחדות ולהקמת הבריגאדה היהודית . מראשי הלוחמים במדיניות "" הספר הלבן . " נאבק על זכות העלייה וההתיישבות של יהודים בארץ ישראל . מן העושים להעפלה מאורגנת . שקד על חיזוק כוחות המגן . _ ב " שבת השחורה" נאסר ונכלא בלטרון עם יתר מנהיגי היישוב . בשנים 1948-1945 פעל הרבה באירגו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור