(ר(' שריךא גאון

1001-900 בקירוב . גאון _ פומבדיתא , סמוך לסוף תקופת הגאונים . למד תורה מפי אביו רבי חנינא וסבו רב יהודה , ששימשו אף הם גאונים בפומבדיתא . ר י שרירא נתמנה לגאון בשנת . 968 היה חכם הלכה ומעמיק חקר . כתב חיבורים רבים שרק חלק מהם נשתמר . רב שרירא היה מגדולי המשיבים . נשתמרו הרבה תשובות שהשיב , בייחוד לארצות צפון אפריקה ולעיר קירואן . הרבה תשובות כתב עם בנו יורשו , רב האי גאון , ששימש משנת 966 אב בית דין על ידו . משרבו הפניות לישיבה רבו הכנסותיה וגדל מספר התלמידים . קרנה של ישיבת פומבדיתא עלתה בימי ר י שרירא גאון אחר שנות דילדול וירידה . בשנותיו האחרונות העביר את תפקידו לידי בנו רב האי . מכל תשובותיו מפורסמת תשובתו המכונה " איגרת רב שרירא גאון , " שהוא חיבור מקיף לעצמו . האיגרת נכתבה כתשובה לשאלתו של רב יעקב בר רב ניסים מקירואן ששאל בשם אנשי עירו כיצד נכתבו המשנה והתוספתא , הברייתות והתלמוד , וכיצד נסדרו דורות הסבוראים והגאונים עד ימיו . איגרת התשובה נכתבה בשנת 987 והיא המקור העיקרי לידיעותינו על השתלשלות התורה שבעל פה ועל דרך חיבורם של המשנה והתלמוד וחיבורים אחרים בני זמנם , על כללי התל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור