ק\רה אמנו

הראשונה בארבע אימהות האומה . אשת "אברהם אבינו . ילדה את "יצחק לעת זקנתה ונקברה לפי המסורת במערת המכפלה . לפי הסיפור המקראי נתנסתה שרה עם אברהם בכל ניסיונותיו וגם היא עמדה בהם . בגלל יופיה נלקחה אל פרעה ואחר כך אל אבימלך . היתה עקרה ונתנה את הגר שפחתה לאברם — לימים אברהם — להיבנות הימנה , אולם משזו נפקדה ציוותה לגרשה . משנתבשרה בבשורה האלוהית על הולדת בנה לא האמינה ואף צחקה , וצחוקה לבשורה הוא אחד הפשרים לשם יצחק . בספרות חז " ל נקשרו אגדות רבות לשרה . כבת תשעים היתה בלדתה את יצחק ובת קכ " ב היתה במותה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור