מעיקרו יחידת משקל ולאחר מכן מטבע כסף או זהב בימי "בית ראשון . כל אדם מישראל חייב היה לתרום כל שנה לבית המקדש "מחצית השקל , לשם בדק הבית ולקניית קורבנות ציבור . בהיווסד התנועה הציונית התנתה את החברות בתנועה ברכישת השקל . זה היה מעין תשלום מס חבר שנתי . על הנהגת השקל החליט "הקונגרס הציוני הראשון ושמו נקבע על שם המטבע הקדום . השקל היקנה זכות לבחור ולהיבחר לקונגרסים הציוניים . לפי מיספר השקלים שנמכרו בכל מדינה נקבע מספר הצירים שהיא היתה זכאית לשגר לקונגרס . לאחר קום המדינה נתבטל השקל הציוני ואיננו קיים עוד כתעודת חברות בתנועה הציונית . משנת 1980 השקל הוא המטבע הרשמית של מדינת ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור