0זפך ךומןזןל

אחר "ברכת המזון "בליל הסדר מוזגים כוס רביעית לגמור את ההלל . קודם שממשיכים לאמור את ההלל אומרים ג ' פסוקים : "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך וגו " ( תהילים עט , וו סט , כה ; איכה ג , י . ( הפסוקים שונים לפי העדות , אך עניין כולם קללה לגויים . נוהגים לפתוח את הדלת כשאומרים "שפוך חמתך " משום ליל שימורים או לקבל את פני "אליהו הנביא מבשר הגאולה שלכבודו מזגו זה עתה כוס מיוחדת . מנהג אמירת " שפוך חמתך" לא נזכר בגאונים , ואף לא אצל כמה מן הראשונים . מכאן — שהמנהג לאומרם מאוחר . הם כבר מובאים במחזור ויטרי ( ראשית המאה חי " ב , ( ומכאן ואילך אינם חסרים בשום "הגדה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור